Reactia ACPR cu privire la abuzurile comise in asa zisele de negocieri de la Ministerul Muncii

Centrul Olimpic de la Ploieşti, un proiect unic în această zonă a Europei

Centrul Olimpic de la Ploieşti, un parteneriat solid între autorităţile locale şi confederaţiile patronale

Criza (de) euro… cea din România

Ne-a parasit Prof. Univ. Dr. Marin Toma, Presedintele CECCAR

Un vizionar al profesiei contabile ne-a pãrãsit

 

Marea familie a profesioniştilor contabili, şi nu numai, este mai sãracã, prin trecerea în nefiinţã a prof. univ. dr. Marin Toma, distinsã personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR. Experienţa,dragostea faţã de profesie şi oameni, precum şi energia preşedintelui Marin Toma sunt de neînlocuit, iar impresionanta sa carierã trebuie sã constituie un model pentru generaţiile viitoare. Întreaga viaţã şi-a dedicat-o profesiei, dar şi celor din jur. Profesorul Marin Toma a fost un model pentru toţi cei care l-au cunoscut şi l-au apreciat. Marin Toma şi-a folosit fiecare moment din viaţã pentru a transmite celor din jur atât cunoştinţele sale extraordinar de vaste din domeniul contabil, cât şi valorile morale care trebuie sã dubleze aceastã profesie, atât prin îndrumãrile şi cãrţile sale, cât şi prin exemplul personal. Viziunea sa asupra profesiei contabile a fost transpusã la nivel mondial, prin reprezentãrile onorate cu responsabilitate în cele mai reprezentative organizaţii de profil din Europa şi din întreaga lume. Preocuparea pentru întregirea şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul doctrinei şi deontologiei contabile, dar şi constituirii unui element de curiozitate şi de atracţie a tinerilor cãtre aceastã nobilã profesie, au fãcut din numele sãu un reper profesional şi moral. În lucrãrile sale, Marin Toma a evidenţiat preocupãrile faţã de problemele fundamentale şi ameninţãrile la adresa valorilor profesionale şi morale ale societãţii româneşti, şi ale

profesiei contabile. Datoritã lui, domeniul a intrat în era profesiei contabile liberale maturizate în România. Astfel, astãzi Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România se poate mândri cã a ajuns sã aibã o carte de vizitã impresionantã, o puternicã infrastructurã a profesiei, o mai mare capacitate de a satisface interesul public, un puternic rol social, dar şi o vastã aventurã internaţionalã dezvoltatã constant, ce a fãcut ca CECCAR sã reprezinte o voce puternicã în profesia contabilã europeanã şinternaţionalã.

Curierul Naţional şi Uniunea Generalã a Industriaşilor din România sunt alãturi de familie şi de cei care reprezintã profesia contabilã în

România.

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România anunţã, cu adâncã durere, încetarea din viaţã a Prof. Univ. Dr. Marin Toma, distinsã personalitate, membru fondator şi Preşedinte al CECCAR.

De astãzi, marea familie a profesioniştilor contabili, şi nu numai, este mai sãracã. Experienţa, dragostea faţã de profesie şi oameni, precum şi energia Domnului Preşedinte Marin Toma sunt de neînlocuit. Impresionanta carierã a Prof. Univ. Dr. Marin Toma trebuie sã constituie un model pentru generaţiile viitoare. Consiliul Superior al CECCAR este alãturi de familia îndureratã.

Nãscut pe meleaguri gorjene, la 26 februarie 1943, ca al cincilea copil al unei familii de ţãrani din satul Baloşani, afost inspirat prin tot ce a trãit în copilãrie sã iubeascã oamenii şi munca, sã se dãruiascã semenilor, cu un devotamentieşit din comun. Condiţiile extrem de grele în care s-a format au adus un plus de dârzenie şi de profundã înţelegere a vieţii, care sau manifestat de-a lungul întregii sale existenţe. A fost un elev şi student strãlucit, şi a urmat cu aceeaşi determinare şi voinţã Facultatea de Finanţe şi Contabilitate a ASE din Bucureşti şi şi-a început activitatea în sistemul finanţelor publice pentru a ajunge, imediat dupã Revoluţie, Directorul General al departamentului de control din Ministerul de Finanţe. A pãrãsit însã în scurt timp funcţia publicã şi s-a dedicat activitãţii de consultanţã din sectorul privat, ca şi celei de formator

al profesioniştilor contabili. A devenit doctor în economie şi a parcurs treptele didactice pânã la cea de professor universitar. De pe aceste poziţii de prestigiu a fost unul dintre fondatorii CECCAR, de numele sãu fiind legatã întreaga istorie din ultimele douã decenii a celei mai largi organizaţii profesionale din ţara noastrã. Sunt anii în care omul, profesionistul de înaltã clasã, extrem de exigent în primul rând cu sine, a imprimat CECCAR valori care constituie bunul

de cel mai mare preţ al zecilor de mii de colegi din întreaga ţarã.

Spirit dinamic, mereu în cãutare de soluţii mai bune, inspirat de practicã, dãruit cercetãrii ştiinţifice şi formãrii noilor generaţii de profesionişti contabili, a reuşit prin perseverenţã, prin viziune, prin inteligenţã, prin propriul sãu exemplu, sã transmitã, odatã cu un valoros mesaj ştiinţific, calitatea studiilor care stimuleazã întotdeauna marile energii.

În acelaşi timp, a deschis noi orizonturi de renume, CECCAR fiind un veritabil antemergãtor al procesului de integrare europeanã a României, un remarcabil factor de progres pentru profesiunea contabilã la scara internaţionalã. Meritele sale se înscriu astfel la loc de seamã, nu numai în cronica evoluţiei ascendente a profesiunii contabile autohtone şi mondiale, ci şi în cea a schimbãrilor radicale economice şi sociale postdecembriste, ca un model de comportament profesional şi civic de excepţie.

 

MARIN TOMA, Profesor Universitar, Doctor în economie, 26 februarie 1943 – 27 mai 2012

 

Mai mult →

Sănătatea şi transparenţa decizională în administraţia publică

Sănătatea şi transparenţa decizională în administraţia publică

Mai mult →

Cui îi foloseşte modificarea Legii dialogului social?

Cum plătim sănătatea "gratuită"?

PSC-UGIR: Legea achiziţiilor publice permite parazitarea conceptului de competiţie loială

Cum ne mărim averea financiară dacă Bursa nu ne mai oferă nimic 10 ani de acum încolo

Page 2 of 9‹ Prev1234...9Next ›