Sedinta subcomisiei Comisiei de Dialog Social – 06 august 2012-forma modificata

Forma proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor, transmisă de direcția inițiatoare, după ședințele subcomisiei de specialitate din perioada 30.07-01.08.2012.

Mai mult →

Proiect de Hotarare

Informare proiecte de acte normative initiate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar.

Propunerile/observaţiile vor  fi transmise pe adresa  Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti – Serviciul DIRECȚIA INFORMARE PUBLICĂ, COMUNICARE, RELAŢIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE PATRONATELE  ŞI ORGANIZATIILE  NEGUVERNAMENTALE, SERVICIUL RELAȚII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE, PATRONATELE ȘI ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE, tel/fax 021 – 319.61.29, e-mail dialog.social@mt.ro.
Propunerile vor fi elaborate după modelul
Text proiect act normativ Text propus Motivatie

Art. 1 ….

Propunerile pot fi trimise pănă în data de 13 august 2012
Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3– Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ”după publicarea pe site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  de specialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI  în cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”.

Mai mult →

Ordin al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii

Pe site-ul Ministerului Trasporturilor si Infrastructurii au fost publicate:

mti

Mai mult →

Informatii Contact

Vă informăm că având în vedere modificarea organigramei MTI, Serviciul Relații cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale este parte a Direcției Informare, Publică, Comunicare, Relații cu Parlamentul, Sindicatele,Patronatele și Organizațiile Neguvernamentale.

Menționăm că datele de contact pentru transmiterea corespondenței nu s-au modificatfiind în continuare următoarele:

Mai mult →

Minuta Sedintei Comisiei de Dialog Social, din data de 1 august 2012

Sedinta Subcomisiei de Specialitate, data de 6 august 2012

Vă informăm că lucrările subcomisiei de specialitate transport rutier din cadrul Comisiei de Dialog Social se vor relua luni, 6 august 2012, ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul acesteia fiind supus dezbaterii proiectul de:

Mai mult →

Rezultatul discutiilor din cadrul sedintei Subcomisiei de Dialog Social

Va informam ca rezultatul discutiilor purtate in cadrul sedintei subcomisiei din data de 01 august 2012 poate fi consultat aici :

Mai mult →

Hotarare

Proiect Hotarare

Rezultatul discutiilor din cadrul sedintei din data de 30  Iulie 2012 poate fi vizualizat aici.

Mai mult →

Page 1 of 7123...7Next ›