Sedinta Subcomisiei de Specialitate, data de 6 august 2012

Vă informăm că lucrările subcomisiei de specialitate transport rutier din cadrul Comisiei de Dialog Social se vor relua luni, 6 august 2012, ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul acesteia fiind supus dezbaterii proiectul de:

<http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/5_10.07.html>

HOTARARE pentru modificareasi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportuluirutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011, precum şi a sancţiunilor şi măsurilor aplicabile în cazul constatării încălcărilor.

Documente de lucru ale subcomisiei pot fi accesate aici <http://sdrv.ms/NXftvH>

Având în vedere reglementările referitoare la accesul în cadrul MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi numelepersoanei care va reprezenta organizaţia dumneavoastră, seria și numărul CI/BI lafax nr. 021-319.61.29 sau prin e-mail la  <mailto:dialog.social@mt.ro>dialog.social@mt.ro, până marţi, vineri, 3 august 2012, ora 14.00.

Facem precizarea că, din cauza numărului limitat de locuri al sălii, membrul titularsau supleant poate fi însoțit de maxim o persoană ce are calitatea de expert șifigurează în nominalizările transmise de fiecare confederație.

În cazul în care membrul titular sau supleant urmează să fie însoțit de o persoanăce nu figurează în nominalizările transmise avem rugămintea să ne comunicați datele de contact ale acestuia, în termenul menționat anterior.

Precizăm că lista persoanelor ce vor avea acces la ședință este transmisă către Poarta A, vineri, 3 august 2012, ora 14.30

Menţionăm că accesul se  realizează pe bază de listă, la poarta A a Palatului CFRdin Bd. Dinicu Golescu nr. 38.