Programul de târguri şi expoziţii internaţionale cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul 2013