Procesul Verbal al reuniunii din data de 30 iulie 2012

1.Procesul Verbal a reuniunii Consiliului de Export care a avut  loc in data de 30.07.2012, la sediul MECMA.

2.Anexele Procesului Verbal a reuniunii Consiliului de Export carea avut  loc in data de 30.07.2012, la sediul MECMA:

2.1 Memorandumul privind acţiunile şi documentele privind pregătireaaccesării şi implementării fondurilor                           europene în perioada 2014-2020,

2.2Prezentarea privind cadrul partenerial şi un calendar alactivităţilor viitoare de programare.

1. CE PV 30 07 2012

2.1 actiuni Programare 2014-2020

2.2 MEMO 2014_2020 2260LO