Informare proiecte de acte normative initiate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, atribuţiile şi finanţarea Consiliului de supraveghere din domeniul feroviar.

Propunerile/observaţiile vor  fi transmise pe adresa  Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti – Serviciul DIRECȚIA INFORMARE PUBLICĂ, COMUNICARE, RELAŢIA CU PARLAMENTUL, SINDICATELE PATRONATELE  ŞI ORGANIZATIILE  NEGUVERNAMENTALE, SERVICIUL RELAȚII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE, PATRONATELE ȘI ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE, tel/fax 021 – 319.61.29, e-mail dialog.social@mt.ro.
Propunerile vor fi elaborate după modelul
Text proiect act normativ Text propus Motivatie

Art. 1 ….

Propunerile pot fi trimise pănă în data de 13 august 2012
Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3– Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii ”după publicarea pe site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  de specialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI  în cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”.