Sedinta Comisiei de Dialog Social, data de 1 august 2012

Sedinţa extraordinară a plenului Comisiei de Dialog Social va avea loc miercuri, 1 august 2012, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul căreia vor fi supuse dezbaterii proiectele de acte normative ce pot fi consultate aici.

<http://sdrv.ms/Ny782Y>
În cazul în care consideraţi necesare elemente suplimentare, referitoare la fundamentarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a şednţei CDS, vă solicităm să ne comunicaţi lista acestora până marţi, 31 iulie 2012,  ora 14.00.
Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caractereconomico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 –Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul MTI ”după publicarea pe site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  de specialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI  în cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”.
Având în vedere reglementările referitoare la accesul în cadrul MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi numele persoanei care va reprezenta organizaţia dumneavoastră, la fax nr. 021-319.61.29 sau prin e-mail la  <mailto:dialog.social@mt.ro> dialog.social@mt.ro, până marţi, 31 iulie 2012,  ora 14.00.
Facem precizarea că, din cauza numărului limitat de locuri ale sălii, membrultitular sau supleant poate fi însoțit de maxim o persoană ce are calitatea de expert și figurează în nominalizările transmise de fiecare confederație.
În cazul în care membrul titular sau supleant urmează să fie însoțit de o persoană ce nu figurează în nominalizările transmise avem rugămintea să ne comunicați datelede contact ale acestuia, în termenul menționat anterior.
Precizăm că lista persoanelor ce vor avea acces la ședință este transmisă către Poarta A, marţi, 31 iulie 2012,  ora 14.30

Menţionăm că accesul se realizează pe bază de listă, la poarta A a Palatului CFR din Bd. Dinicu Golescu nr. 38.