Proiecte de Acte Normative

SERVICIUL RELAŢII CU PARLAMENTUL, SINDICATELE PATRONATELE  ŞI ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE

Vă informăm că pe site-ul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii au fost publicate următoarele proiecte de acte normative:   <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/1_25.07.html>

Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii “Refacere zid de sprijin DN 15B km 2 + 800 stânga,km 3 + 750 stânga, 5 + 250 stânga”, judeţul Neamţ  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/2_25.07.html>

Ordin pentru modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii nr.744/2011 pentru stabilirea condiţiilor ce pot fi asociate tarifelor de aeroport şi a criteriilor ce pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iulie/3_25.07.html>

Ordin alministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind compunerea, portul şi modul de acordare a uniformei de serviciu cu însemnele specifice ale acesteia, pentru personalul Autorităţii Navale Român  Propunerile/observaţiile vor  fi transmise pe adresa  MinisteruluiTransporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1,Bucuresti – Serviciul Relaţii cu Parlamentul, Sindicatele, Patronatele şiOrganizaţiile Neguvernamentale, tel/fax 021 – 319.61.29, e-maildialog.social@mt.ro.

Propunerile vor fi elaborate după modelul
Text proiect act normativ

Text propus

Motivatie
Art. 1 ..       Propunerile pot fi trimise pănă în data de 4 august 2012.  Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caracter economico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 – Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privind constituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii “după publicarea pe site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  a preşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  de specialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu cel puţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI  în  cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii.