Sedinta subcomisie de specialitate transport rutier – 16 iulie 2012

Vă informăm că şedinţa subcomisiei de specialitate transport rutier din cadrulComisiei de Dialog Social va avea loc luni, 16 iulie 2012, ora 11.00, la sediulMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul acesteiafiind supus dezbaterii proiectul de Ordin comun al ministrului administraţiei şiinternelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobareaNormelor privind condiţiile de efectuarea a serviciilor de transport public depersoane cu autobuzele în zona metropolitană Bucureşti

În vederea pregătirii documentelor de lucru ale ședinței vă solicităm să necomunicați prin poșta electronică (în format .doc sau .docx) la adresa <mailto:dialog.social@mt.ro> dialog.social@mt.ro, până luni, 16 iulie 2012, ora08.00 propunerile/observațiile dumneavoastră referitoare la proiectul supusdezbaterii (forma transmisă prin e-mail în data de 12 iulie 2012), după modelulprevazut la  <http://www.mt.ro/transparenta/2012/iunie/2_29.06.html>http://www.mt.ro/transparenta/2012/iunie/2_29.06.html

Având în vedere reglementările referitoare la accesul în cadrul MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii și ținând cont de prevederile ROF CDS-MTI, vărugăm să ne confirmaţi participarea şi numele persoanei care va reprezentaorganizaţia dumneavoastră, seria și numărul CI/BI la fax nr. 021-319.61.29 și prine-mail la  <mailto:dialog.social@mt.ro> dialog.social@mt.ro, până vineri, 13 iulie2012, ora 16.00

Pe baza datelor transmise de dumneavoastră se va realiza lista de acces la ședință.

Menţionăm că accesul se  realizează pe bază de listă, la poarta A a Palatului CFRdin Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

Forma anexei nr 6 din cadrul proiectului de Ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea  Normelor privind condiţiile de efectuarea aserviciilor de transport public de persoane cu autobuzele în zona metropolitanăBucureşti, astfel cum a reieșit din dezbaterile din data de 13 iulie 2012.

anexa 6