Sedinta Comisiei de Dialog Social, data de 26 iulie 2012

Vă informăm că şedinţa ordinară a plenului Comisiei de Dialog Social va avea locjoi, 26 iulie 2012, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, sala 29, etaj 1, în cadrul căreia vor fi supuse dezbateriiproiectele de acte normative ataşate.
În cazul în care consideraţi necesare elemente suplimentare, referitoare lafundamentarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi a şednţei CDS, vă solicităm săne comunicaţi lista acestora până marţi, 24 iulie 2012,  ora 14.00.
Totodată, vă reamintim că, în cazul proiectelor de acte normative cu caractereconomico-social,  potrivit prevederilor  pct. 1, subsecţiunea 2, secţiunea 3 –Subcomsiile de specialitate şi grupurile de lucru din Regulamentul privindconstituirea si organizarea Comisiei de Dialog Social din cadrul MTI ”dupăpublicarea pe site-ul MTI a proiectului de  act normativ,  la solicitarea  scrisă  apreşedintelui CDS-MTI sau a partenerilor sociali, se convoacă subcomisia  despecialitate. Solicitarea poate fi transmisă către secretariatul comisiei cu celpuţin 4 zile lucrătoare înaintea datei de desfăşurare a şedinţei plenul CDS-MTI  în cadrul  căreia  proiectul  este supus dezbaterii”.
Având în vedere reglementările referitoare la accesul în cadrul MinisteruluiTransporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi numelepersoanei care va reprezenta organizaţia dumneavoastră, la fax nr. 021-319.61.29 sauprin e-mail la  <mailto:dialog.social@mt.ro> dialog.social@mt.ro, până marţi, 24iulie 2012,  ora 14.00.

Pe baza datelor transmise de dumneavoastră se va realiza lista de acces la ședință.

Menţionăm că accesul se  realizează pe bază de listă, la poarta A a Palatului CFRdin Bd. Dinicu Golescu nr. 38.

ozi_26072012