Sedinta Comisiei de Dialog Social, data de 25 iunie 2012

In data de 25.06.2012 la ora 10.30, va invitam sa participati la lucrarile Comisiei de Dialog Social ce se vor desfasura la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sala 112.

Pe ordinea de zi vor fi urmatoarele proiecte de acte normative:

1. HOTARARE privind nominalizarea activitatilor prevazute de art. 10 din OUG nr. 95/2002 si aprobarea numarului mediu maxim de personal pe anul 2012 pentru operatorii economici din industria de aparare, care desfasoara activitati conform prevederilor art. 10 din OUG nr. 95/2002 privind industria de aparare.

2. HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din Romania cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe directia Iasi-Ungheni”

3. ORDONANTA DE URGENTA privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.994/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionăarii cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului.

Anexa_proiect_HG_conducta_interconectare_29052012

INDUSTRIA DE APARARE PROMOVARE SPRE APROBARE

NF_OUG_REGULAMENT_994_garantare_aproviz_gaze_naturale_21052012

NF_proiect_HG_conducta_interconectare_29052012

OUG_REGULAMENT_994_garantare_aproviz_gaze_naturale_21052012

proiect_HG_conducta_interconectare_29052012