Balenele financiare, ameninţate de îngheţul crizei