Reuniunea Comitetului de Monitorizare pentru Progrdnul Operational Asistenta Tehnica – 13-15 iunie 2012

Conform  dispozitiilor  articolelor 63-68  din  Regulamentul Consiliului nr.  1083/2006  privind prevederile  generate  ale Fondului  European  de Dezvoltare Regional,  Fondului European  Social  si Fondului de Coeziune,  Autoritatea  de Management pentru Programul Operational  Asistenta  Tehnica are obligatia de  a  organiza semestrial comitetul  de  Monitorizare  pentru  Programul  Oparational  Asistenta  Tehnica  (CMPOAT).

MINISTERUL AFACERILOR EUROPENE