Reuniunea Comisiei de Dialog Social, data 16 mai 2012

Vă aducem la cunoştinţă că miercuri, 16 mai 2012, ora 10.00, la sediul Infoeuropa va avea loc reuniunea Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Afacerilor Europene.

Temele de dezbatere înscrise pe agenda acestei reuniuni sunt:

1.. Negocierile privind viitorul buget al UE 2014-2020;

2.. Proiectul de HG pentru organizarea şi funcţionarea cadrului partenerial instituit în vederea accesării şi implementării fondurilor comunitare în perioada 2014-2020;

3.. Diverse – transmiterea de către partenerii sociali a hotărârilor judecătoreşti definitive privind reprezentativitatea acestora. Vă transmitem ataşat materialele suport pentru cea de a doua temă de pe ordinea de zi, cu menţiunea că luni vom reveni şi cu materialul referitor la viitorul buget al UE 2014-2020.

Vă adresăm rugămintea să confirmaţi participarea dumneavoastră, până marţi, 15 mai 2012, ora 12.00, la adresa de e-mail corina.cracana@dae.gov.ro sau la tel. 021.308.53.11.

Perspectiva financiara multianuala 2014 – nota de prezentare