Sedinta Comisiei de Dialog Social din data de 15 mai 2012

Lucrarile Comisiei de Dialog Social se vor desfasura la data de 15.05.2012 la ora 11.00 la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sala 112.

In data de 15.05.2012 la ora 11.00, vă invităm să participaţi la lucrările Comisiei de Dialog Social ce se vor desfasura la sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sala 112. Pe ordinea de zi vor fi urmatoarele proiecte de acte normative:

1. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului, din administrarea M.T.I. – C.N.A.D.N.R. S.A., în administrarea M.E.C.M.A. prin C.N.T.E.E. “Transelectrica” S.A.

2. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentelor Delegate (UE).

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea si functionarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie.

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Listei societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la care se vor efectua concedieri colective în anul 2012, precum şi a numărului de salariaţi ce urmează să fie.

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”.

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea “Programului Naţional de Electrificare 2012 – 2016 ” privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi extinderea reţelelor existente.

Anexa 2_Rastolita Cost teren expropriere (2)

ANEXA 3 PRIMARII Final

Anexa 4 Romsilva

Anexa 5 Apele Romane

Anexa_HG_TERMOELECTRICA_RESTRUCTURARE_26042012

Anexa_TRANSELECTRICA_trecere_dom_public_MTI_CNADNR_02052012

HG

HG_aplic_Regulamente_Directiva_2010_30_02052012

HG_electrificare_20042012

HG_OPSPI_26042012

HG_Rastolita_26042012

HG_TERMOELECTRICA_RESTRUCTURARE_26042012

NF_HG_aplic_Regulamente_Directiva_2010_30_02052012

NF_HG_electrificare_20042012

NF_HG_OPSPI_26042012

NF_HG_Rastolita_26042012

NF_HG_TERMOELECTRICA_RESTRUCTURARE_26042012

NF_TRANSELECTRICA_trecere_dom_public_MTI_CNADNR_02052012

NOTA DE FUNDAMENTARE 06.04

OPSPI – HG ptr 53 posturi

OPSPI- F.N- 53 posturi modif

TEERMOELECTRICA -RESTRUCTURARE 2012

TERMOELCTRICA -Anexa disponibilizari 10 aprilie

TERMOELECTRICA -NF disponibilizari 12 aprilie

TRANSELECTRICA_trecere_dom_public_MTI_CNADNR_02052012