Proces Verbal 19 aprilie 2012, Ordinea de zi a sedintei din 26 aprilie 2012