Sedinte subcomisie de specialitate – 6-13 feb 2012

Vă informăm că, în conformitate cu cele stabilite în cadrul şedinţei extraordinarte a CDS din 2 februarie 2012, în perioada 6-13 februarie 2012 se vor defăşura şedinţele subcomisiei de specialitate transport rutier. Şedinţele vor avea loc zilnic începând cu ora 12.00 la sala 29, etaj 1. În cazul în care vor apărea modificări referitoare la locaţie şi ora acestea vă vor fi comunicate prin poşta electronică.


În cadrul şedinţelor vor fi analizate şi dezbătute următoarele proiecte:

1. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind autorizarea centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

2. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesională a lectorilor necesari procesului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

3. ORDIN pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto, a Normelor privind autorizarea şcolilor de conducători auto, a Normelor privind autorizarea instructorilor de conducere auto, a Programei de şcolarizare şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a cursurilor de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii permisului de conducere.

Având în vedere reglementările referitoare la accesul în cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, vă rugăm să ne confirmaţi participarea şi numele persoanei care va reprezenta organizaţia dumneavoastră, la fax nr. 021-319.61.29 sau prin e-mail la dialog.social@mt.ro, până vineri, 3 februarie 2012, ora 13.00. Menţionăm că accesul se realizează pe bază de listă, la poarta A a Palatului CFR din Bd. Dinicu Golescu nr. 38.