Norme de autorizare

Norme de autorizare a centrelor de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

Normele centre 01.02.2012